Documenten

In het kantinereglement vind je de basisregels die door de Sportraad worden gehanteerd met betrekking tot alles wat met de barteams te maken heeft.

In het Convenant Sportkantine zijn afspraken tussen de Sportraad en de Sportkantine vastgelegd. Hier kun je bijvoorbeeld vinden bij welke instantie je moet zijn voor bepaalde kwesties.

Het bestuursreglement is een wettelijk verplicht document waarin onder andere de huisregels van de kantine zijn opgenomen.

Bestuursreglement

Convenant

Kantinereglement