Informatie

Wat verdien ik als mijn vereniging een dag achter de bar staat?
Voor een bardag wordt 30% van de bruto winst van die dag direct uitgekeerd aan de vereniging. Hieraan is een minimum gesteld van €3,50 per persoon per uur (ca €120 per dag). Deze uitkering heet de ‘eerste ronde uitkering’.

Wat is de tweede ronde uitkering en hoe wordt die bepaald?
In de tweede ronde uitkering wordt de volledige netto winst van de kantine verdeeld over de meewerkende verenigingen. Dit bedrag wordt over een heel kalenderjaar berekend en moet worden goedgekeurd door het bestuur. Daarom wordt dit meestal pas in maart van het volgende jaar bekend gemaakt.

Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb?
Voor vragen over financiële kwesties (inkomsten, uitkeringen, facturen) kun je het best mailen naar bestuur@sportkantine-ut.nl. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken (barteams, roosters evenementen in de kantine, e.d.) kun je terecht bij de kantinebeheerder Wim (w.f.m.senger@utwente.nl).