Informatie

Jullie zijn de belangrijke schakel  in de kantine.
Het inroosteren binnen jouw barteam wordt door de barco verzorgt.

De kantinebeheerster zorgt ervoor dat de barco, indien nodig, extra informatie krijgt over je bardag. Gewone bardag, geen bijzonderheden…dan krijg je geen mail. In alle andere gevallen wel. Dit komt in de vorm van een infomail, bij acute wijzigingen of in noodgevallen wordt je gebeld.

Zorg dat we altijd het juiste mailadres en 06 nummer van jullie barco hebben.

Mail je vragen naar : h.m.vandewater@utwente.nl of naar hellen@sportkantine-ut.nl of bel tussen 9.00-15.00 naar 053-4891136