Informatie

Jullie zijn de belangrijke schakel  in de kantine.
Het inroosteren binnen jouw barteam wordt door de barco verzorgd.

De kantine beheerder zorgt ervoor dat de barco, indien nodig, extra informatie krijgt over je bardag. Gewone bardag, geen bijzonderheden…dan krijg je geen mail. In alle andere gevallen wel. Dit komt in de vorm van een infomail, bij acute wijzigingen of in noodgevallen word je gebeld.

Zorg dat we altijd het juiste mailadres en 06 nummer van jullie barco hebben.

Daarnaast is het belangrijk dat iedere vrijwilliger een IVA certificaat heeft, in maart en november geven we zelf cursussen,  tussendoor kan je via NOC*NSF je IVA halen.  https://www.nocnsf.nl/iva

Mail je vragen naar : kantinebeheerder@sportkantine-ut.nl of bel tussen 9.00-15.00 naar 053-4891136